• Home

Sinterklaasfeest

Gelukkig heeft Sinterklaas ook dit jaar weer De Gantel kunnen vinden. Hij kwam aan met een postwagen op het schoolplein. Hij werd feestelijk onthaald door alle kinderen, juffen, meesters, ouders, opa's en oma's. Nadat we met z'n allen op het plein nog hebben gezongen voor de Sint en de Pieten zijn we naar binnen gegaan. De kinderen hebben in de klas en in de gymzaal de verjaardag van Sinterklaas gevierd. In de gymzaal was het een groot feest met veel dansen en zingen, ook mochten er nog kinderen op het podium bij de Sint komen.

Klik hier om de foto's van de sint vieringen te bekijken.

DSC 2155 sint  DSC 2154

Kandidaten vacature MR

Beste Ouders,

Voor de vacature in de MR hebben zich twee ouders bereid gevonden zich kandidaat te stellen. Het zijn Akim Wildemans en Claudia Vollebregt. Zij stellen zich hieronder beide voor.

In de week van 28 november tot uiterlijk 2 december 16.00 kunt u op één van beide kandidaten stemmen. U kunt uw stem uitbrengen d.m.v. het antwoord strookje wat aan de brief zit die uw kind mee heeft gekregen op woensdag 23 november. Het strookje kunt u inleveren in de bus bij juffrouw Cynthia (kamer naast meester van Reine). Aan alle oudste kinderen wordt het stemformulier mee naar huis gegeven. Op 2 december zullen de stemmen worden geteld en zal de uitslag bekend worden gemaakt.

De Kandidaten:

Lees meer

Postkamer van de Sint en Pieten

Inmiddels zijn de Sint en z'n Pieten alweer in het land. Ze hebben dit jaar een postkamer gemaakt bij ons op school. De Pieten sorteren hier de post die de kinderen aan Sinterklaas kunnen sturen. Alle kinderen mogen kaarten / tekeningen / brieven in de postzak doen zodat de Pieten ze kunnen uitzoeken en bij de Sint kunnen brengen.

Lees meer

  • 1
  • 2
© 2016 CBS De Gantel