CBS de Gantel

Welkom op de website van Basisschool De Gantel. De Gantel maakt deel uit van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH). Het uitgangspunt van SCOH is, dat we zoveel mogelijk leerlingen opleiden voor een 'Kansrijke toekomst midden in Den Haag, midden in de samenleving', waarbij we zoveel mogelijk kijken naar de onderwijs- en ontwikkelbehoefte van de individuele leerling.

Op CBS de Gantel gaan er van uit dat elk kind zijn eigen talenten heeft en wil leren dingen zelf te doen.

Het motto van onze school is: “Ik zie dat jij veel kan"

CBS de Gantel is een open christelijke dialoogschool. Onze leerling populatie is lang niet meer allemaal gelovig. Wij geven daarom ruimte aan kennisoverdracht over andere geloven en hebben respect voor elkaars overtuigingen en verschillen. Op CBS de Gantel streven we ernaar om in de volle breedte op christelijke grondslag met elkaar om te gaan. Daarbij ontlenen wij onze inspiratie aan de Bijbel en hebben wij onze wortels in de christelijke traditie. Wij hebben respect voor andere geloven en gewoonten. Alle kinderen zijn welkom bij ons op school. We verwachten van onze leerlingen en hun ouders dat zij de christelijke grondslag respecteren en ondersteunen. Dit betekent dat wij van alle leerlingen verwachten dat zij participeren in het aanbod van alle lessen.

De waarden ontmoeting en verbinding komen bij ons op school tot uiting in de wijze waarop wij dagelijks met elkaar omgaan als team en in onze contacten met leerlingen en hun ouders. Op de Gantel zijn we betrokken bij elkaar, aanspreekbaar en betrouwbaar. Op CBS de Gantel hebben wij respect voor elkaars geloofsovertuiging en schenken wij daar ook op gepaste wijze aandacht aan. De verscheidenheid van onze leerlingen toont de verscheidenheid aan in onze samenleving in Nederland en in de wereld.

Wij willen dat uw kind veel leert en graag naar school gaat. De leerkrachten doen er alles aan om uw kind de kans te geven zich optimaal te ontplooien. Wij werken vanuit de driehoek: leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten.

We willen geen strenge school zijn, wel een school met duidelijke regels, om ervoor te kunnen zorgen dat er ruimte en aandacht is voor elk kind.

 

 

 

© CBS De Gantel

×