CBS De Gantel heeft 17 groepen, het aantal leerlingen per groep varieert tot maximaal 30 leerlingen. Bij de kleuters starten we het schooljaar met 4 groepen, alle kleuters die vanaf 1 januari 4 jaar worden starten in de 5e kleutergroep (de instroomgroep).

De communicatie met ouders gaat per e-mail en de oudercommunicatie app Social Schools. Hierin worden ouders op de hoogte gehouden over de activiteiten op school en in de klas. 

socialschools

© CBS De Gantel

×