Naast de reguliere groepen werkt CBS De Gantel ook met Plusgroepen. De plusgroepen heten Link-groepen. Dit staat voor Leergierige Intelligente Nieuwsgierige Kinderen.

De leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 werken aan projecten uit de Pittige Plustorens, die speciaal zijn ontwikkeld voor leerlingen die meer uitdaging buiten de eigen groep nodig hebben. De leerlingen leren plannen, reflecteren, leren fouten maken en samenwerken door aan verschillende projecten te werken.
Er zijn drie verschillende soorten projecten met open-, halfopen- en gesloten opdrachten. De leerlingen werken tevens met een verrijkingsmap, waar zij verrijkend werk in hebben zitten zodat zij in de groep aan het Linkwerk kunnen werken.

De leerlingen uit de onderbouw werken met Talentenlijn, wat speciaal voor kinderen uit de onderbouw is ontwikkeld.

© CBS De Gantel

×