Postadres
Postbus 18546
2502 EM Den Haag
070 - 311 87 87
070 - 311 87 80 (fax)
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bezoekadres
Burgemeester Patijnlaan 19
1e verdieping
2585 BE Den Haag
Tel: 070 311 87 87
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden (SCOH) heet u en uw kind van harte welkom op De Gantel. Ouders die hun kind aan de zorg van het schoolteam van deze school toevertrouwen, maken een goede keuze.

Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor De Gantel. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De bestuursgedelegeerde. voor De Gantel is de heer L. van Heijst. Dit bestuurslid heeft regelmatig contact met de school en is goed op de hoogte van wat er op de school speelt.

Alle SCOH-scholen zijn bijzondere scholen. Dit betekent, dat het Evangelie van Jezus Christus, zoals in de bijbel staat beschreven, de basis voor ons handelen is. Daarom worden op onze scholen verhalen uit de bijbel verteld, zingen wij samen en vieren wij met elkaar de christelijke feestdagen. In omgang met elkaar en met de kinderen proberen wij dit uit te dragen. Onze leerkrachten hebben aandacht voor de kinderen, ze zijn bij hen betrokken.

Onze school heeft een medezeggenschapsraad, waarin ouders en leerkrachten zitting hebben. Tevens kent de SCOH een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor het basisonderwijs en voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Deze GMR’s houden zich bezig met zaken die het niveau van de individuele school overstijgen.

Als bestuur van deze school hebben wij vertrouwen in de directie en het schoolteam. Zij zijn de eerste bij wie u terecht kunt met uw vragen en opmerkingen over het onderwijs aan uw kind.

Wij wensen uw kind op De Gantel een goede schooltijd toe.

Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

CBS De Gantel valt onder het schoolbestuur SCOH (Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden). De 32 basisscholen, 5 scholen voor speciaal (basis)onderwijs en 22 peuterscholen van SCOH hebben een unieke identiteit en vormen samen een kleurrijk palet. Kinderen kunnen zich bij SCOH optimaal ontplooien. Zij ontdekken de wereld en maken kennis met andere waarden en talenten. Daardoor ontwikkelen zij vertrouwen, in zichzelf én in de ander.

Wilt u meer weten over SCOH? Kijk dan op www.scoh.nl.

Privacy en Sociale Media op school

SCOH werkt met een privacyreglement en met gedragsregels voor sociale media. Ook op de Gantel wordt dit beleid gehanteert.
Wilt u de documenten inzien? Klik dan op de bestandsnaam!
 
SCOH Gedragsregels sociale media
 
Privacy regelement SCO

© CBS De Gantel

×