De MR

De Medezeggenschapsraad van de Gantel bestaat uit de volgende leden:

namens de ouders:
- Mevr. Angela van Eck
- Mevr. Eveline Köhne
namens het personeel:
- Mevr. Michelle Leijnse
- Mevr. Evelijne Warning 
- Dhr. Stephan van der Kramer

De leden van de MR worden voor een termijn van 3 jaar gekozen uit en door de aangestelde personeelsleden en uit en door de ouders of verzorgers van leerlingen. Deze termijn kan met nog één termijn van 3 jaar worden verlengd. De MR heeft een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad [GMR] van het bestuur.
 
Heeft u een vraag voor de MR? Neem dan contact op met 1 van de leden, of mail ons!
 
Contact MR: gDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

Taak van de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) levert in wederzijdse betrokkenheid door kritische en deskundige deelname een substantiële bijdrage aan het optimaal functioneren van De Gantel.
De MR behartigt de belangen van zowel personeel, leerlingen als ook de ouders met gebruikmaking van de in de wet en het reglement vastgelegde bevoegdheden en verricht de haar opgedragen taken als gevolg van de wet en het reglement.
 
De MR is d.m.v. advies- en instemmingsrecht betrokken bij beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs, het beleid op de school en algemene zaken over het reilen en zeilen op een basisschool.
De directie van de school en het bestuur van de SCOH nemen besluiten waar nodig in overleg met de MR en luisteren goed naar de argumenten en standpunten van de MR. Er heerst een goede open sfeer in het overleg met de MR, dat in nauwe betrokkenheid plaatsvindt met bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is zelf geen lid van de MR.
De MR streeft te allen tijde een open dialoog na en stelt het belang van kinderen, ouders en personeel te allen tijde voorop.
 
De MR van De Gantel maakt een dynamische tijd mee, zowel nu als ook in het verleden zoals b.v. de aanloop naar de verhuizing naar De Waterlelie en alles wat daarbij op het gebied van medezeggenschap komt en kwam kijken. De MR heeft hierin altijd een belangrijke stem gehad, gevoerd en gekregen en nog steeds is zij zeer nauw betrokken bij alle veranderingen die telkens weer aan de orde zijn.

De MR leden stellen zich voor:

 

Mijn naam is Evelijn Warning

Al 25 jaar sta ik met veel plezier voor de klas. De eerste jaren op een school in Rijswijk en sinds 2014 werk ik op De Gantel en heb ik een kleutergroep. 

In de klas ben ik bezig met de praktische kant van het lesgeven. Bij de MR ben ik meer beleidsmatig bezig. Je kunt hier meedenken en meepraten over zaken die de hele school, en dus ook het team aangaan. Dat kan gaan over lestijden, taakurenbeleid maar ook arbo, onderwijsvernieuwingen of nascholing. Het is bij deze zaken belangrijk dat er namens het team gesproken kan worden. 

In de MR zijn ook ouders vertegenwoordigd. Het is waardevol om ook hun ideeën te horen over bovengenoemde punten. 

Groetjes Evelijn 


 

Mijn naam is Michelle Leijnse

Ik ben sinds 2007 werkzaam op CBS de Gantel. Ik heb lesgegeven in groep 7 en 8. Momenteel geef ik met veel plezier les aan groep 7. Naast leerkracht ben ik ook gedragsspecialist. Dit betekent dat ik me bezighoud met het beleid rondom gedrag, maar ik begeleid ook de collega’s die advies nodig hebben omtrent leerlingen en/of de groep. Als gedragspecialist ben ik ook actief binnen de stichting en bovenschools. Ik ben netwerkcoördinator van het leernetwerk gedrag bij SCOH en ik ben bovenschools actief in een netwerk met gedragspecialisten van andere besturen. Voor beide netwerken organiseer trainingen, lezingen en bijeenkomsten met gedragsspecialisten van andere besturen. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk kennis te delen binnen onze stichting en andere stichtingen in Den Haag. 

Ik heb mezelf opgegeven voor de MR omdat ik graag meedenk en praat over het beleid op school. Dit kan onderwijsinhoudelijk zijn, maar ook over scholing, onderwijsvernieuwingen of arbeidsvoorwaarden. Ik probeer altijd kritisch te zijn en me goed voor te bereiden op onderwerpen dit besproken worden. 

Een belangrijk onderdeel van de MR vind ik de samenwerking met de ouders. Doordat er leerkrachten en ouders deelnemen kunnen we met elkaar samenwerken en het beste voor de leerlingen bereiken. 


Mijn naam is Shmaila Saleem-Talib 

Ik ben een van de ouders die deelnemen aan de MR 

Ik ben moeder van 3 geweldige dochters, Aizah groep 5A en Inayah groep 3B en Aairah groep 1-2B. 

Tevens ben ik werkzaam als cardioloog en heb ik daarnaast veel ervaring met het opleiden van cardiologen. Ik ben van mening dat de schooltijd een van de leukste momenten uit het leven van onze kinderen betreft en dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Het huidige onderwijs is onderhevig aan veranderingen en moet voldoen aan de huidige maatstaven, wat veel vergt van leraren, leerlingen en ouders. Desondanks is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er een goede sfeer heerst en dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Ik zal mij de komende jaren hiervoor inzetten en sta open voor jullie suggesties.  

Ontzettend leuk dat ik deel mag uitmaken van de medezeggenschapsraad ik heb er enorm veel zin in! 

Groet, 

Shmaila 


Mijn naam is Eveliene Köhne

Sinds schooljaar 2022-2023 ben ik lid van de oudergeleding van de MR van de Gantel. Ik ben moeder van 3 kinderen. Bjorn zit in groep 7A, Krystin zit in groep 6B en mijn oudste dochter zit inmiddels in de tweede klas van het voortgezet onderwijs. Zelf ben ik al 20 jaar werkzaam in het onderwijs. Eerst als leerkracht, later als intern begeleider en gedragsspecialist en nu als directeur van een school voor speciaal onderwijs. Dit alles maakt dat ik het onderwijs vanuit verschillende oogpunten heb mogen bekijken. Ik vind het belangrijk om als ouder mee te mogen kijken naar en mee te mogen praten over het beleid op De Gantel. Het is een prettig en waardevol stukje samenwerking tussen school en ouders waar ik graag een bijdrage aan lever.  

Groetjes Eveliene 


Mijn naam is Angela

Als ouder van 3 kinderen vind ik het geweldig om iets te mogen betekenen voor de school waar ook je eigen kinderen naar toe gaan. Het beleid dat gevoerd wordt op school is ontzettend belangrijk. Het biedt de kans mee te denken en beslissen over belangrijke zaken zoals de visie op het onderwijs, de huisvesting, de aanschaf van lespakketten en de financiën. Medezeggenschap is voor mij een mooie en plezierige manier om betrokken te zijn bij basisschool de Gantel. Het belang van de kinderen en de ouders staan daarbij voor mij voorop. Een belangrijk deel van de ontwikkeling van de kinderen gebeurt mede op school. Wat het prachtig maakt om in deze fase, achter de schermen, betrokken te kunnen zijn. Ik hoop met jullie stem de belangen te mogen behartigen in de MR. Groeten Angela van Eck, moeder van Safouan groep 3a, Saïf Eddine 1/2b en Zine Eddine 1/2d 

Groet, Angela 

© CBS De Gantel

×