Hoofdluis; elke school heeft er wel eens mee te maken.

Direct na elke schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis door de luizen-moeders. In het geval van hoofdluis worden de ouders van het betreffende kind onmiddelijk op de hoogte gesteld, en wordt verzocht het kind te behandelen.

De overige kinderen krijgen een brief mee naar huis waarin de ouders wordt verzocht hun kind goed te controleren op hoofdluis. Kinderen die na een luizen-besmetting weer naar school komen, worden gecontroleerd bij de administratie, alvorens zij weer naar de groep gaan.

Na een week vindt een hercontrole van de hele groep plaats.

U kunt hier 2 brochures downloaden met extra informatie.

Hoofdluizen en neten

Luis folder

© CBS De Gantel

×