De keuze voor de school van uw kind(eren) is een belangrijke. Een beslissing voor een lange periode waarin u uw kind aan ons toevertrouwt. Daarom is het belangrijk deze keuze weloverwogen te maken.

Wij hopen u op deze site een beeld te kunnen schetsen van het reilen en zeilen op onze school. Met deze informatie kunt u afwegen of CBS De Gantel bij u en uw kind past.
Als u overweegt uw kind bij ons op school aan te melden, dan verzoeken we u een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek (070 - 3967222). 

nieuwe ouders logo gemeente

 

Veilig kopie ID-bewijs bijsluiten

Klik op volgende link om te lezen hoe u via de KopieID-app veilig een kopie ID van uw kind kunt afgeven, zonder app kan dit ook.

Zodra wij de aanmelding van uw kind hebben verwerkt in het aanmeldsysteem, ontvangt u een e-mail met een bevestiging aanmelding vanuit Onderwijs Transparant. Controleer uw gegevens, mocht u vragen hebben n.a.v. deze e-mail bevestiging neem dan contact op met: Cynthia Treebusch via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via telefoonnummer 070-3967222.

Aanmelden vanaf drie jaar

Aanmelden groep 1

In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. Wel kunt u eventueel aangeven belangstelling te hebben voor onze school.

Onze school heeft ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij in de regel meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.

Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hier voor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de Scholenwijzer bezoeken.

Wij hanteren de volgende voorrangsregels.

 • De ouder werkt zelf op de school.
 • Een oudere broer of zus zit al op de school;
 • Het kind gaat naar een voorschoolse voorziening (peuteropvang met voorschoolse educatie of dagopvang) die nauw samenwerkt met de school;
 • Het kind woont in de buurt van de school. De school bepaalt welk gebied voorrang heeft (m.u.v. openbaar onderwijs scholen);

Voor het aanmelden gebruikt u het Aanmeldformulier van de gemeente Den Haag. Denkt u hierbij goed aan de juiste aanmeldperiode, afhankelijk van de geboortedatum van uw kind. Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind). Wij kijken uit naar uw aanmelding!

Hoeveel plaatsen heeft CBS De Gantel?

Op www.denhaag.nl/scholenwijzer vindt u informatie over alle scholen in Den Haag. CBS De Gantel zorgt dat het aantal beschikbare plaatsen, het aantal aanmeldingen en het aantal toegelaten kinderen op die website staan. Ook de regels die de school heeft voor toelating (het toelatingsbeleid) staan op die website.

Kinderen die in de maanden oktober, november en december 3 jaar worden, kunnen zich alleen in de eerste aanmeldperiode in december/januari aanmelden.

Omdat er kinderen langer in groep 1 blijven, is het leerlingenplafond in de eerste periode meestal aangepast en kunnen er de eerste periode minder kinderen worden aangemeld. In de tweede, derde en vierde aanmeldperiode kunnen telkens 15 kinderen worden aangemeld.

Aanmelden betekent niet altijd dat uw zoon of dochter ook echt bij onze school terecht kan. Er wordt gekeken naar de voorangsregels, indien er te veel aanmeldingen zijn, dan wordt er een loting gedaan door de gemeente Den Haag.

Kind komt van andere school:

De directie heeft een kennismakingsgesprek met de ouders. Zij nemen na toestemming van ouders contact op met de vorige school (leerkracht of IB-er) en vraagt de volgende informatie:

 • cito gegevens
 • gedrag in de groep
 • zorgleerling ja of nee? Heeft het kind RT, extra zorg, rugzak etc
 • betrokkenheid van de ouders
 • totale indruk van het kind
 • overige relevante informatie

Naar aanleiding van de beschikbare gegevens van het kind wordt bekeken of het kind geplaatst kan worden en worden ouders hierover geÏnformeerd.

Bij plaatsing wordt indien mogelijk rekening gehouden met:

 • aantal kinderen
 • aantal zorgkinderen
 • jongens/meisjes verhouding
 • sfeer in de groep

© CBS De Gantel

×