Ons pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door voorbeeldgedrag, positiviteit, respect voor elkaar en elkaars spullen en veiligheid. De leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie.
We spreken elkaar aan op gedrag, niet op de persoon. We hebben duidelijke regels, en leven die ook na. We communiceren open met elkaar, en pesten wordt niet getolereerd.
Preventieve aanpak van het gedrag: Een goede grondhouding bij een ieder heeft een preventieve werking. Immers, met de juiste houding kunnen veel problemen voorkomen worden. Het algemene uitgangspunt is daarom: ‘Jouw gedrag doet ertoe!’.

Omgangsregels van CBS De Gantel

 • Iedereen hoort erbij
 • Je let op je woorden en houdt je handen thuis
 • Over problemen praten we
 • We komen afspraken na
 • We houden de school mooi en schoon
 • We gaan netjes met ieders spullen om
 • We zorgen dat iedereen rustig kan werken
 • We luisteren naar elkaar
 • We nemen elkaar serieus en melden problemen

Huisregels

 • In de school en vooral op de trappen wordt rustig gelopen.
 • De jassen worden aan de kapstok gehangen.
 • Er mogen geen huisdieren in de school of op het schoolplein.
 • In de school worden geen petten gedragen.
 • We accepteren geen enkele vorm van discriminatie.
 • In de school en op het schoolplein geldt een rookverbod.

Verloren en gevonden voorwerpen

Het komt nog al eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. Enkele raadgevingen om dit te voorkomen:

 • Het dragen van sieraden en dergelijke is voor eigen risico. Laat ze liever thuis.
 • Speelgoed mag (meestal) niet worden meegebracht.
 • Zet namen in jassen, laarzen, sportkleding, tassen, op bekers, enz.
 • Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is.

Indien er toch spullen vermist worden, dan kunt u terecht bij de administratie. Op de rapportavonden liggen de gevonden voorwerpen ter inzage in de hal bij de hoofdingang.

Snoepen

In school wordt niet gesnoept, tenzij het een tractatie betreft. Gevaarlijk snoepgoed als lolly’s, toverballen, e.d. is verboden.

Fietsen

Op het schoolplein is plaats voor een beperkt aantal fietsen. Daarom raden wij u aan de fiets thuis te laten, tenzij u ver van school woont. De school stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal. De fietsen moeten in de daarvoor aanwezige rekken worden geplaatst.

Ouders in school:

 • In de eerste schoolweek na de zomervakantie mogen alle ouders met de kinderen mee de school in.
 • Alleen de ouders van de nieuw startende leerlingen die net zijn begonnen mogen in de rest van het schooljaar gedurende 1 week mee naar binnen; de andere ouders niet.
 • Alle ouders hebben de mogelijkheid om na schooltijd de leerkracht te spreken. Zij kunnen dan met de leerkracht mee naar binnen lopen, nadat deze de kinderen op het plein heeft gebracht. Het is de bedoeling dat dit contact kort duurt. Voor een gesprek tussen leerkracht en ouder(s) moet apart een afspraak worden gemaakt.Op deze manier kunnen we de lessen direct om 08.30 uur laten beginnen en hebben ouders de gelegenheid de leerkracht even persoonlijk te spreken.
 • We organiseren in principe 5 Kom in de klas momenten per schooljaar.
 • De start- en 10-minutengesprekken met ouders worden in principe in school gehouden.

Halen en brengen van leerlingen

Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd komen (gebracht worden) en dat de brengende ouders de school weer op tijd verlaten. De lessen kunnen dan op tijd beginnen en de buitendeuren en schoolpleinhekken kunnen gesloten worden. Kinderen die te laat zijn, kunnen uitsluitend via de hoofdingang naar binnen (aanbellen).
Het is niet toegestaan in school te wachten op uw kind. Na de schoolbel komen de kinderen naar buiten.

© CBS De Gantel

×