Zoals we in onze visie op CBS De Gantel hebben aangegeven, streven wij ernaar om in de volle breedte op christelijke grondslag met elkaar om te gaan. Dat betekent dat wij veel belang hechten aan waarden als respect, hulpvaardigheid en een open communicatie. We willen duidelijke omgangsregels op school- en klassenniveau die door iedereen binnen de school worden nageleefd. Als team hebben we daarbij een voorbeeldfunctie en een rol in het op een positieve wijze aanspreken van leerlingen en ouders.
Ons pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door voorbeeldgedrag, positiviteit, veiligheid, respect voor elkaar en elkaars spullen, een levend pestprotocol, meer verantwoording voor leerlingen, blijvende aandacht voor communicatie.

Preventieve aanpak van het gedrag:

Een goede grondhouding bij een ieder heeft een preventieve werking. Immers, met de juiste houding kunnen veel problemen voorkomen worden.
De volgende 4 uitgangspunten bepalen onze grondhouding, ook hier vanuit de gedachte: “Jouw gedrag doet ertoe!”

 1. Kies elke dag je houding
 2. Spelen is noodzakelijk (plezier in je werk)
 3. Maak de ander blij
 4. Zorg dat je er echt bij bent

De uitwerking van het bovenstaande heeft geleid tot een gedragsprotocol voor team, ouders en leerlingen met daarin opgenomen de schoolregels.
De uitwerking hiervan is als volgt:

 1. Wij spreken een ander aan op het gedrag, niet op de persoon.
 2. Wij hebben respect voor elkaar en elkaars spullen.
 3. Wij zijn hulpvaardig.
 4. Wij hebben een positieve grondhouding.
 5. Wij communiceren open met elkaar.
 6. Wij hebben duidelijke regels op school.
 7. Onze regels worden nageleefd.
 8. De teamleden hebben een voorbeeldfunctie in het tonen van gewenst gedrag.
 9. De teamleden spreken elkaar, leerlingen en ouders aan op gewenst gedrag.
 10. Bij ons op school wordt pesten niet getolereerd.
 11. Bij ons op school voelen leerlingen, teamleden en ouders zich veilig.

© CBS De Gantel

×